Servei d’assistència tècnica (SAT)

El SAT, el desenvolupen els nostres tècnics especialitzats amb llarga experiència en el sector, que estan dotats dels dispositius següents:

  • Equips de control d'atmosferes de forn: control del percentatge de CO i de CO2
  • Equips de control d'encesa i posada al punt de cremadors atmosfèrics i cremadors de mescla aire-gas
  • Programari de diverses marques, per a la reprogramació i el manteniment d'autòmates "in situ"
  • Equips per a mesurament i calibratge de canyes reguladors de temperatura amb certificat
  • Control de dispersió de temperatura en forns, fins a 10 punts a la vegada, amb certificació o sense
  • Anàlisis de chimeneies segons normativa
  • Ajust de cremadors i sistemes combustió