Quadres elèctrics i automatització

Dissenyem i fabriquem quadres elèctrics i automatitzacions de processos industrials en els quals la temperatura sigui un factor important i ens adaptem als requeriments de cada client:

  • Automatització i control de línies
  • Quadres elèctrics de potència i maniobra
  • Visualització de processos mitjançant PC o pantalles tàctils
  • Quadres amb mòdem per a modificacions i manteniment en línia
  • Control i supervisió de temperatures
  • Registre de dades: temps, dades, CO, CO2, C, etc.
  • Alarmes sonores i lluminoses
  • Quadres amb tiristors, reguladors, programadors, etc.
  • Muntatges amb PLC, panells gràfics, sistemes de supervisió, PC, SCADA, etc.
  • Quadres amb analitzadors de gasos incorporats
Armaris de referència i neteja de sondes d'oxigen